бременна жена
бременна жена / iStock/Getty Images
Доц. Николай Лазаров, който е началник на Клиниката по акушерство и гинекология към УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ в Стара Загора, е координатор за областта към Експертния консултативен съвет по въпросите за оказване на медицинска помощ на бременни и родилки в условията на епидемично разпространение на COVID-19..
 
Разработени са общи правила и алгоритми за поведение при бременни, родилки и новородени с COVID-инфекция, които са предоставени на лечебните заведения, оказващи родилна помощ.
 
Клиниката по акушерство и гинекология и Клиниката по неонатология на Университетската болница са единствените на територията на областта с най-високото трето ниво на компетентност.
 
За бременни и родилки, положителни за COVID-19, в лечебното заведение се създава специален сектор, като са спазени всички противоепидемични правила за изолиране и непресичане на потоците.
 
В останалата база на Клиниката по АГ ще се приемат за лечение, наблюдение или раждане бременни и родилки, с отрицателни лабораторни изследвания за COVID-19 и с риск от раждане на недоносен плод, бременности с повишен и/или реализиран риск.
 
Бременните, при които липсва повишен риск и не се очаква раждане на недоносен плод, ще бъдат приемани в останалите две лечебни заведения, оказващи родилна помощ в Стара Загора.