На борсата в Казанлък - търсят се хора без образование, шанс за висшист
На борсата в Казанлък - търсят се хора без образование, шанс за висшист / netinfo

Само едно свободно работно място за висшисти има в момента в Бюро по труда в Кзанлък. От общо обявените към 8 май над 160 свободни работни места - едно е за висшист-инженер и други две свободни работни места компромисно също биха наели висшисти на работа. Това са позиции за шлосер - матричар и за настройчик на машини с ЦПУ. Масово свободните работни места са за хора с основно образование - в актуалния списък на вакантните позиции това са 90 такива места, основно в сферата на леката промишленост.

Чрез Бюрото по труда в града се търсят и 45 розоберачи. За тях не се изисква образователен ценз. Сред вакантните свободин работни места има и около 30-ти за притежаващи средно образование квалифицирани работници- шофьори , шивачи, тапицери, мебелисти, дърводелци, продавачи, като изискването към последните е да владеят гръцки език.