/ ММИ
„Мини Марица-изток“ изпълни плана за деветте месеца на годината – добити са 17 371 327 тона въглища.
 
През третото тримесечие на 2021 година, при план за добив на 4 760 000 тона въглища, изпълнението е 7 070 174 тона, което е 149 % от заложеното. През това тримесечие, на базата на заявените количества от контрагентите, месечните добиви придобиха рекордни измерения: за месец юли изпълнението на месечния план беше 113 %, за август-164 %, а за месец септември изпълнението на месечния план е 170 %.

Заявките на централите се изпълняват на 100 %. Добитите въглища отговарят по качествени показатели на изискванията на консуматорите.

„Мини Марица-изток“ гарантира добива и доставките към централите

Във връзка с намалените заявки за доставка на лигнитни въглища от страна на централите в комплекса, през първото полугодие, както и
поради необходимостта от оптимизиране на разходите на дружеството, добивните и разкривни участъци работеха на трисменен режим.

Планът за добив на въглища беше изпълнен едва 81% от заложената годишна програма. Към момента годишният план за добив на лигнитни въглища е изпълнен почти на 100 % - добити  са общо 17 371 327 тона въглища.

При план 55 690 000 м3, изкопаната и транспортирана откривка е  42 963 110 м3, което е 77 % по заложената годишна програма.Заявките на топлоелектрическите централи в Марица-изток за октомври очертават запазване на възходящата тенденция в добива на въглища.
 
 
Мини Марица-изток