Мини Марица-изток изпълни бизнес плана по добив на въглища за деветте месеца
Мини Марица-изток изпълни бизнес плана по добив на въглища за деветте месеца / netinfo

„Мини Марица-изток” ЕАД изпълни бизнес плана по добив на въглища за деветте месеца в размер на 16 080 000 тона. Това количество въглища реализира изпълнение на плана от 107 на сто. В сравнение с миналата година за същия период са произведени 581 000 тона въглища повече. По плана за септември добитите въглища са 1 940 000 тона .

От началото на годината до средата на месеца са разкрити, транспортирани и насипани 66 896 000куб. м земна маса. Бизнес планът е изпълнен 102 на сто. Извършените разкривно насипищни дейности са с 900 000 кубични метра в повече в сравнение със същия период на миналата година.


До края на тази година в дружеството трябва да бъдат добити 23 100 000 тона въглища и да бъдат  изкопани, транспортирани и насипани 95 000 000 кубични метра земна маса.