„Мини Марица-изток” избира консултант за изграждането на четвърта ТЕЦ
„Мини Марица-изток” избира консултант за изграждането на четвърта ТЕЦ / netinfo

Съветът на директорите на “Мини Марица-изток”ЕАД прие решение за стартиране на процедура за избор на консултант, който ще трябва да подготви критериите и конкурсното досие за избор на инвеститор за строителството на новата ТЕЦ в енергийния комплекс. Решението ще бъде обнародвано в Държавен вестник и ще бъде публично достъпно след 18 август 2008 г..

В конкурсната процедура за избор на консултант могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, както и сдружения между тях. Основните критерии, по които ще бъде избиран консултантът са опит в разработването на подобни проекти, както и реално осъществени проекти, достатъчно квалифициран персонал.

По определените срокове в Закона за обществените поръчки процедурата за избор на консултант трябва да приключи в тримесечен срок и към края на годината да има реално избран консултант.