Лаборатория спира изграждането на втори подход към “Тракия” ?
Лаборатория спира изграждането на втори подход към “Тракия” ? / netinfo
Обещаното изграждане на втора пътна връзка между Стара Загора и автомагистрала “Тракия” се отлага .Причината е , че в Община Стара Загора е получено становище от Централната лаборатория към Фонд Републиканска пътна мрежа,според което отсечката Ст.Загора-Християново-Калояновец не отговаря на критериите за републикански път.

Проблемът с изграждането на втори подход беше разделен на две компоненти: осигуряване на отклонението от магистралата по пътя Калояновец-Стара Загора и прекатегоризирането му от общински в държавен път. Община Стара Загора изпълни ангажиментите си , каза зам. кметът проф.Димитър Динев.Въпреки това е получено становище на Централната лаборатория към Фонд Републиканска пътна мрежа,според което пътят отговаря на критериите за общински , но не и за републикански.

Зам. кметът проф.Динев съобщи още ,че според Министерството на регионалното развитие и благоустройството Община Стара Загора трябва да приключи отчуждителната процедура на земите около автоматистрала “Тракия”. “Не разбирам как общината ще извърши тези мероприятия, като по-държавен обект от магистралата , аз не знам да има” ,каза проф.Динев.

Община Стара Загора ще търси съдействиета на депутатите от региона ,за да бъде разрешен този важен за града и страната проблем .