Кръгла маса на тема „Доброволчество и зелено включване
Кръгла маса на тема „Доброволчество и зелено включване / Ресурсен център-Стара Загора

Националната асоциация на ресурсните учители /НАРУ/ организира кръгла маса на тема „Доброволчество и зелено включване" в понеделник от 14.00 часа в Ресурсен център Стара Загора.

Четиримата доброволци Рута Вилчане от Латвия, Тагухи Харутиуниан от Армения, Лаура Херцог от Германия и Виктория Адрада от Испания ще представят страните си, техния опит и впечатления по проекта "Go green, grow inclusion!", в рамките на който прекараха една учебна година в Стара Загора.

Доброволците ще обобщят резултатите от участието си в проекта, ще представят доброволческите си служби и най-запомнящите се моменти от работата им в Ресурсен център.

Проектът "Go green, grow inclusion!" по програма Еразъм+ се реализира по Европейската доброволческа служба (02.11.2015 - 02.09.2016г.), като посрещаща и координираща организация е НАРУ България. Чрез проекта НАРУ създава възможности за включване на млади хора със специални образователни потребности и доброволци от Европа в дейности за подпомагане тяхната бъдеща реализация, като насърчаване на образователни и обществени дейности в местната общност на Стара Загора чрез популяризиране на биоземеделието. Основните теми на този проект са включване и осигуряване на равни възможности за образование, формиране на екологична култура, както и развитие на интеркултурен диалог.