Концентрацията на серен диоксид се понижава
Концентрацията на серен диоксид се понижава / netinfo
Kонцентрацията на серен диоксид в град Гълъбово се понижава. Измерените стойности в 16:00 и 17:00 часа са съответно 363,51 и 303,38 микрограма на кубичен метър.

Топлоелектрическите централи в комплекс “Марица изток” са отговорили на предписанието на Регионалната екоинспекция за предприетите от тях действия.

Експертите на РИОСВ-Стара Загора продължават да осъществяват непрекъснат контрол на качеството на атмосферния въздух.