прием за първи клас
прием за първи клас / община Стара Загора
Излиза класирането за прием в първи клас и подготвителни групи в училищата в Казанлък. Всеки родител може да провери резултатите на https://school.kazanlak.bg  за първи клас и https://school.kazanlak.bg:8443 за подготвителни групи в училища.
 
Записването на класираните деца ще се извършва от 13 юни до 18 юни, с изключение на 17 юни, когато се провежда Национално външно оценяване в VІІ клас по БЕЛ и съгласно изискванията училищата ще бъдат затворени за достъп от външни лица.
 
Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението. При установени несъответствия или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано и отпада от приема. То може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

Свободните места за всички училища за второ класиране ще бъдат обявени на 19 юни.

Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата) могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация / редакция на заявленията, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в училищата, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.