кръгово Стара Загора
кръгово Стара Загора / община Стара Загора
Започва реконструкцията на кръстовището на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Загоре“ (пътната връзка за град Раднево в кв „Кольо Ганчев“) в Стара Загора. Предвиден за изграждане е и централен остров с формата на елипса.
 
Изпълнението на проекта за изграждане на кръгово движение ще подобри транспортно-техническото функциониране на кръстовището, ще оптимизира организацията и безопасността на движението, както и ще намали скоростта на преминаващите превозни средства.
 
Работният участък обхваща 235 м от бул. „Св. П. Евтимий“ и 70 м от ул. „Загоре“. Предвижда се да има две ленти в посока север-юг, които безпрепятствено ще отвеждат движението извън града и една лента за направо при влизането в Стара Загора, както и ленти за движение от и към Раднево по ул. „Загоре“.
 
Строително-монтажните работи ще се извършват на три етапа, съгласно временна организация на движението по време на строителството, с цел непрекъснато пропускане на преминаващи МПС.  Първият етап включва дейности по югоизточното платно на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и по югозападното платно на ул. „Загоре“.
 
Ще бъдат ремонтирани и прилежащите тротоарни настилки, предвидено е озеленяване в елипсата. Ще се изградят допълнителни дъждоприемни шахти и канализация за дъждовни води. Дейностите предвиждат и преустройство на тролейбусната контактна мрежа и улично осветление.
 
Срокът на изпълнение е 80 календарни дни. Стойността на дейностите е близо 480 хил. лева. По време на дейностите не се налага промяна при маршрутите на обществения транспорт.