документи
документи / Dariknews.bg
10 социални жилища ще изградят в Казанлък по проект, чрез който ще бъде създадена подходяща социална инфраструктура, която да осигури нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи, хора в неравностойно положение.
 
Къщичките ще бъдат изградени в 4 общински имота на територията на град Казанлък:

- ул. „Петьо Ганин“ № 2, № 5 и № 7, където ще бъдат построени три еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи.
- ул. „Козлодуй“ № 10, където ще бъдат построени две еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи.
 
Социалните жилища са вид общински жилища, но като задължителни условия към бъдещите потребители ще бъдат поставени условия за включване в образователния процес, заетост, здравеопазване и други.
 
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Казанлък, вече е подписан.
 
Средствата са изпълнението са 1 288 120,54 лева, а срокът на всички дейности е две години.
 
На следващ етап на проекта предстои работа с целевите групи, които ще имат право на настаняване в новоизградените социални жилища.