Изготвят карта с проблемните пътни участъци в Старозагорско
Изготвят карта с проблемните пътни участъци в Старозагорско / Областна администрация Стара Загора

Областният управител Недялко Недялков проведе заседание с членовете на Областния съвет по сигурността, Кризисния щаб и кметове на общини. На срещата бе направен  анализ на действията на длъжностите лица от Щаба и екипите на Единната спасителна система за преодоляване на кризисните ситуации в област Стара Загора при влошената зимна обстановка на 26 и 27 януари.

Слабата организация на работа на подизпълнителя към „Пътстрой" при почистването на Републиканската пътна мрежа в района на община Братя Даскалови и община Чирпан и недостатъчната снегопочистваща техника е довело до създаване на предпоставки за възникване на критични ситуации в тези общини, за което на фирмата е наложена парична санкция. Областният управител постави незадоволителна оценка на фирмата, почистваща района на Чирпан и община Братя Даскалови.

Областният управител Недялко Недялков поиска от ръководството на Областно пътно управление Стара Загора да изготви карта с най-проблемните участъци от пътната мрежа при усложнена зимна обстановка за поставяне на заграждения против снегонавянания на пътя.