/ dariknews.archive
Атаката срещу мен е поръчкова, войната от "Фейсбук" премина на улицата. Това мнение изрази общинският съветник  Янко Янков от групата „Истината за Стара Загора”. Именно социалната мрежа стана място на сблъсък между него и екоактивиста Петко Петков заради подпалената му кола. Преди дни той изрази съмнения, че Янков е отговорен за това.

Петков е и председател на Сдружение с нестопанска цел „ЗараЛаб“, което по думите на Янко Янков усвоило 4 200 лева от общината за реализацията на проект за „умен град”. „Общата стойност на проекта е 8 930 лв., като местната администрация помогна с 4220 лв.

До момента няма нито една фактура. Договорът е подписан на 1 юни. Трябваше да го изпълни до един месец и да предостави фактурите. Нищо не е показал. Сдруженията с нестопанска цел се превърнаха в рекетьори на общината“, коментира Янков.

Екипът на "ЗараЛаб" отговори на твърденията на Янков в социалната мрежа:

"Нашият екип точно и коректно изпълнява проекта, съгласно заложените клаузи на договора и заложените дейности по проект. Въпреки многократните действия на г-н Янко Янков, който в качеството си на общински съветник саботира работата на екипа на проекта, както с косвени вмешателства, така и с влошаване на комуникацията ни с наши традиционни партньори, ние продължаваме да работим и изпълняваме заложените по проекта дейности и съгласно договореното задание.

Ние от ЗараЛаб сме сдружение, чиято основна цел е развитие на общество от млади хора, в сферата на дигиталните бизнеси. Внедряване на нови, дигитални решения и инструменти в ежедневието ни.

Нашата идеална цел не включва парична капитализация, а единствено и само генериране на добавена стойност за обществото, чрез обучения, лекции и създаване на работещи технически и инженерни решения за обществено ползване и други.

Нашият екип е инвестирал собствени време и средства многократно надвишаващи, постоянно споменаваната от г-н Янко Янков сума. ЗараЛаб иска да се разграничи от активните PR действия на г-н Янко Янков, чиято основна цел е натрупване на обществена разпознаваемост с желан от него публичен профил.

Този вид дейности на г-н Янков не само, че по никакъв начин не допринасят с нищо за гражданите на град Стара Загора, а дори имат обратен ефект, защото с действията си той се опитва да срине доверието в една инициатива, която има за цел единствено да развива високотехнологичната инфраструктура в града и да създава условия за превръщането му в “умен град”.

Град, в който могат да се разработват и свободно да се прилагат неограничен брой приложения, жителите му да могат да организират по-ефективно много аспекти от ежедневния си живот, а фирмите да предлагат нови услуги.

Опитите на г-н Янков спорът да бъде принизен до междуличностен конфликт не издържа на фактите. Огромен е броят на писмените и вербални заплахи, отправени от г-н Янков към Петко Петков и други членове на екипа на ЗараЛаб във връзка с гражданската им позиция по различни наболели проблеми за града.

Не за първи път господин Янков се конфронтира с граждани на Стара Загора, несъгласни с него. Не за първи път господин Янков се опитва да използва договора между Община Стара Загора и ЗараЛаб като инструмент за натиск върху Петко Петков и други членове на сдружението. Големият проблем в случая е, че г-н Янков се възползва от положението си на общински съветник и с тези си думи и действия, той без съмнение уронва престижа на Общински съвет и на Община Стара Загора.

Считаме, че подобни опити за въздействие върху свободата на гражданите за изразяване на мнение, чрез финансов натиск (и не само) e недопустим. Използването на името на ЗараЛаб за елиминирането на инакомислещи от общинския съветник и внушенията му за некоректни финансови отношения са сигнал за вмешателство на представители на местната власт върху свободата на мнение, свободата за изразяване и свободната инициатива на гражданите.

Опитите за злепоставяне на едно сдружение, чиито цели са поставянето на Стара Загора на картата на “умните” градове в света, технологичното му развитие и превръщането му в център на информационните технологии в България, могат да се тълкуват като назадничаво, недалновидно и тесногръдо мислене, което е в противовес на световните тенденции за развитие на градовете.

Трудно ни е да възприемем, че този тип усилия и ангажимент, които екипът на ЗараЛаб полага, могат да срещнат подобни действия. Това ни кара сериозно да се замислим дали си струва да продължаваме да работим в полза на местната общност.

Очакваме адекватна намеса от всички ресорни институции, но най-вече от общинската управа в град Стара Загора, както и от всички други, които имат отношение към развитието на града, осигуряването на правовия ред и върховенството на закона”.