Гражданите могат да сигнализират за конфликт на интереси и корупция в Община Стара Загора
Гражданите могат да сигнализират за конфликт на интереси и корупция в Община Стара Загора / община Стара Загора

Пощенска кутия за сигнали от граждани за конфликт на интереси и корупция беше поставена от едноименната постоянна комисия към Общински съвет Стара Загора.
Така гражданите ще могат да сигнализират при по-улеснени условия, като пуснат лично запечатан плик.

Пощенската кутия е специално обозначена и се намира в клиентския център на Община Стара Загора. Тя е надлежно запечатана и ще се отваря два пъти месечно, в присъствието на повече от половината членове на комисията.

От комисията за борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси напомнят, че сигналите не трябва да са анонимни, а конфиденциалността на подаващия е гарантирана.

Ако смятат, че имат основания, гражданите могат да подават сигнали и през деловодството на Община Стара Загора и директно в Общинския съвет.