среща
среща / netinfo
Хората от Николаево очакват да заработи напълно завършения и оборудван нов Център за настаняване от семеен тип, който е строен за капацитет от 66 души и в него биха могли да работят около 45, но разрешение от министерството на труда и социалната политика все още няма. Това споделиха общинарите  от Николаево при срещата си със зам.-председателя на социалната комисия в 44 Народно събрание Георги Гьоков.

„Близо милион и половина лева струва строителството, оборудването и обзавеждането, дори обектът има и удостоверение за въвеждане в експлоатация”, обясни кметът Косьо Косев, който очаква финансиране и  на други три мащабни проекта в сферата на техническата и социалната инфраструктура. По думите му, социалните услуги  в ЦНСТ ще са в три направления – за деца, лишени от родителски грижи, за възрастни хора от семеен тип и за рехабилитация и социална интеграция.  „Няма причини министерството вече трета година да бави утвърждаването на Центъра, но ще се обърна към социалния министър с въпрос, още повече, че проектът е реализиран спрямо всички изисквания”, каза Гьоков и на съветниците поставили този проблем на вниманието му.

Те коментираха с него и необходимостта от  още един училищен автобус при превоза на ученици до средищното училище „Св.Св. Кирил и Методий”.  „Една трета от учениците пътуват и притеснението ни е голямо, тъй като искаме всички деца да тръгват по едно и също време и да се прибират от училище в един и същи час”, сподели директорът Венина Цонкова. По думите й вече има нужда и от трети училищен автобус.

Проблеми на хората създава и затвореният характер на социалните  услуги по Програмата „Помощ за независим живот”, както изнесеното в Стара Загора техническо обслужване, свързано с кадастъра, липсата на строг контрол върху горската сеч и др. оплакаха се на депутата хората от Николаево. Гьоков обеща, че ще постави всички сигнали до съответните министри и ще търси решение на проблемите им. Той пожела на кмета и съветниците усърдието им да бъде възнаградено с очакваното от тях финансиране на приоритетните им проекти.