Енел ще разработва проект в Сардиния
Енел ще разработва проект в Сардиния / netinfo

Италианската енергийна компания Енел и управата на град Портоскузо на остров Сардиния подписаха споразумение за изпълнението на нови инициативи, целящи да стимулират икономическото развитие на района. Специален акцент се поставя върху разработването на възобновяеми енергийни източници.

Основна точка от споразумението е построяването на вятърна централа с общ капацитет около 90 MW в промишлената зона на града. Съоръжението ще се състои от 30 вятърни турбини, всяка от които с капацитет 2,3 MW. Те ще бъдат доставени на Енел от Siemens.

Във връзка с разработването на централата Енел ще обучи специалисти в поддръжката и управлението на турбините. Компанията ще включи в проекта местната бизнес общност, с което ще помогне за стимулиране на икономическото развитие на областта. Енел ще популяризира използването на енергия от възобновяеми източници и чрез инсталирането на фотоволтаични и термални соларни панели върху общинските сгради.

Енел е една от най-големите ютилити компании в цял свят. Тя произвежда, разпространява и продава електрическа енергия и газ на над 52 милиона клиенти в 22 държави в Европа, Северна и Латинска Америка.

В България Енел вече има подписани споразумения за предпроектни проучвания за построяването на вятърни паркове с общините Гурково и Севлиево. Компанията е и мажоритарен собственик на ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” - първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в страната, изцяло работеща в съответствие с европейските екологични норми.