Докладът по ОВОС за депото предизвика общественото неодобрение

Докладът по ОВОС за депото предизвика общественото неодобрение
Докладът по ОВОС за депото предизвика общественото неодобрение / DarikNews.bg, Невена Божкилова
Докладът по ОВОС за депото предизвика общественото неодобрение
31559
Докладът по ОВОС за депото предизвика общественото неодобрение
  • Докладът по ОВОС за депото предизвика общественото неодобрение

Общественото обсъждане на доклада за оценка и въздействие на околната среда (ДОВОС) относно изграждане на регионално депо за битови отпадъци в Старозагорско разпали недоволството най-вече на жителите на село Ракитница.

Докладът, който се състои от 300 страници беше изготвен въз основа на редица проучвания и експертни мнения. "Този доклад няма да мине, защото първо ще мине през съда. Внесли сме жалба от името на хората от Ракитница, в Европейския съд по правата на човека в Страсбург", това заяви Тенчо Иванов, жител на село Ракитница.

В отговор на протестите експертът по ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) инж. Веселин Шарлопов обясни, че няма начин да бъдат избегнати вредните влияния спрямо околнта среда и спрямо хората. Въпреки че, отпадъчните вещества при депонирането не са непосредствено опасни за човека, те въздействат и влияят върху парниковия ефект. Неприятната миризма и шумът от интензивния транспортен поток са неизбежни. Но има ефикасни методи за ограничаване на вредата. Такъв вариант е изграждането на пречиствателна станция за отпадъчните води. Освен това мястото трябва да отговаря на редица изисквания за дълбочината на подпочвените води допълни Шарлопов. Какви други мерки ще бъдат предприети, за да се намалят вредните последствия от преработката на отпадаъците, може да чуете в прикачения звуков файл.

Докладът по ОВОС за депото предизвика общественото неодобрение
Голям интерес имаше по въпроса "Не е ли безсмислено да се правят скъпи инвестиции за изграждане на депо, което след като достигне капацитета си, така или иначе, ще бъде затворено?" Заместник-кметът на Община Стара Загора Белчо Белчев разясни, че от Министерството са били категорични, че средствата от ЕС са отпуснати за изграждане на депо за отпадаци, а не на завод и не може да се коментира друго.