/ СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“
Студенти от Тракийския университет и екипът на Спасителния център на "Зелени Балкани" посети Провадия и региона в помощ на последните гнездящи двойки египетски лешояди в района.

СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“

В рамките на един ден групата посети площадката за подхранване край село Партизани, където освен изнасянето на храна за птиците, бе направен и обход за констатиране на повреди по оградата и електропастира.

Студенти от Тракийския университет помагат за прегледи в Спасителния център (СНИМКИ)

През останалата част от деня, групата посети местообитанията на последните двойки египетски лешояди в района, а студентите получиха ценни знания по наблюдение със зрителна тръба и бинокъл, и разпознаване на различните видове птици в полет.

СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“

По време на посещението си в района младите хора се запознаха с особеностите на египетския лешояд, характерните му местообитания и заплахите за изчезването на вида у нас и по света.

СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“

Дейността се финансира от община Прага, в рамките на проект "Опазване на египетския лешояд на Балканите".