Днес решават за Японката, парите на омбудсмана  и общинските гори
Днес решават за Японката, парите на омбудсмана и общинските гори / Община Казанлък- архив

Наредба за управление на горските територии, собственост на община Казанлък ще разглеждат казанлъшките съветници на започващото тази сутрин в 10 часа заседание на Общинския съвет.
Общо 44 въпроса са включени за дебат и становище в сесията днес.


Общинските съветници ще трябва да решат дали да се дофинансират с със сумата от 21 хиляди лева до края на тази година слетите и маломерни паралелки в училищата от общината, както и общия брой на тези паралелки за настоящата учебна година. Дофинансирането им през следващата календарна ще става за сметка на бюджетите на всяко едно учебно заведение.


На вниманието на съветниците ще е и предложението от общинската управа за стартирането на дарителска кампания за набирането на средства за изграждане на мраморна скулптура „Японката" - последната творба на покойния вече почетен гражданин на Казанлък Доко Доков. В последните си дни скулпторът подари гипсовата фигура на Община Казанлък с желание тя да се реализира като символ на приятелските отношения на Казанлък с Япония.
Покойният скулптор е автор и на друга емблематична за Казанлък мраморна скулптура - „Тракийката", намираща се на площад „Севтополис".
Предложението на градската управа е „Японката да се изгради" също в централната част на града- на улица „Искра". По предварителни данни цялостната реализация на композицията ще струва около 78 хиляди лева.

Важен момент от работата на Съвета днес е и дискусията за определяне на възнаграждението на обществения посредник на Казанлък. Предложението на председателя на местния парламент е то да е 80% от  кметската заплата. Мотивът на  Николай Златанов за предлагането намаление с 20% от досегашното възнаграждение на омбудсмана, е разликата в натовареността между ангажиментите и отгооврностите на кмета и обществения посредник.

В дневния ред на заседанието днес са включени и отчети на Председателя на Общинския съвет Николай Златанов за полугодието, както и отчетите на кмета Галина Стоянова за касовото изпълнение на бюджета и за изпълнението на Инвестиционната програма на общината.


Удължаване срока на ликвидация на общинското дружество „ Балкан" ЕАД и освобождаване от отговорност на управителя му, решения за провеждане на търгове за продажба или отдаване под наем на общинско имущество, промяна предназначението на земи, ликвидиране на съсобственост, въпроси на граждани, са другите теми от дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет в Казанлък.