дипломиране
дипломиране / МФ
Медицинският факултет в Стара Загора изпрати 116 абсолвенти-здравни специалисти, сред които и трима чужденци.
 
След успешен 4-годишен курс на обучение 8 лекарски асистенти, 18 акушерки, 13 медицински рехабилитатора, 31 медицински сестри, 10 специалисти по здравни грижи придобиват  образователно квалификационна степен „Бакалавър“. Други 17 специалисти по здравни грижи придобиват степен „Магистър“.По традиция заедно с декана всички произнесоха клетвата на Сестра Найтингел.
 
Медицинският факултет завършват със степен „Бакалавър“ и 51 специалисти по социални дейности, които също се заклеха
Отличничката на випуска Десислава Данаджиева първа получи дипломата си от ректора на Тракийския университет.
 
На тържествената церемония в аулата на факултета гости бяха ректорът на Тракийския университет доц.д-р Добри Ярков, председатели на браншови и професионални организации в здравеопазването.
 
Деканът на факултета проф. Д-р Мая Гълъбова призова бившите вече студенти да бъдат добри и отговорни на новите си работни места, за да ги запомнят с добро  и всички техни пациенти.
 
БТА