Отегчителното и нехигиенично работно място е вредно за мозъка
Отегчителното и нехигиенично работно място е вредно за мозъка / ThinkStock/Getty Images
153 800 са заетите лица на 15 и повече навършени години в Старозагорско. Данните са за четвъртото тримесечие на миналата година, отчитат от ТСБ-Югоизток.
 
Повече от работещите са мъже - 80.7 хиляди, а жените са 73.1 хиляди.
 
Коефициентът на заетост в областта е 57.6% (при 54.0% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 63.4%, а при жените - 52.4%.
 
Във възрастовата група 15-64 навършени години заетите лица в областта са 150 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 76.6% (79.1% за мъжете и 74.1% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 3.1 процентни пункта.