Безвъзмездно финансиране за развитието на регионалния туризъм
Безвъзмездно финансиране за развитието на регионалния туризъм / DarikNews.bg, архив

Община Стара Загора ще получи безвъзмездно финансиране по проект за развитие на туризма в региона.

Основните дейности са насочени към развитието на регионален туристически продукт, който ще повиши ефективността на местния туристически маркетинг. За целите на формиране на общ туристически район е създадено партньорство с общините Нова Загора и Раднево.

Общият размер на финансирането по Оперативна програма „Регионално развитие" е 470 672 лева. Безвъзмездната финансова помощ е 447 138.40 лева, а съфинансирането- 23 533.60 лева: 5% за Стара Загора и по 3% за общините Нова Загора и Раднево.

Официалната церемония по сключването на договори и връчване на чекове на бенефициентите ще се състои в Добрич, в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" Деница Николова.

Договорът за за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" ще бъде подписан на 13 август от кмета Живко Тодоров.