компютър
компютър / ThinkStock/Getty Images
Агенцията по заетостта стартира инициатива чрез поредица от публикации в помощ на всички, които биха искали да направят нещо полезно за себе си, докато все още са у дома, подготвяйки се за по-плавно завръщане на работа или започване на нова такава.

Независимо дали сте безработен, работещ, учащ или работодател, ограничаването на регулярната работа и социалните контакти не бива да се отразява на Вашето развитие. Усъвършенствайте своите умения или придобийте нови с помощта единствено на своя компютър.

Едно от предложенията - това е платформата MyCompetence, която е единствената национална информационна система в областта на управление на човешките ресурси в България.

Тя е достъпна на https://mycompetence.bg/bg/, а с регистрацията си получавате безплатен достъп до над 20 електронни обучения в различни области, тестове за оценка на компетенции, инструмент за самооценка, чрез който да определите степента на владеене на изискваните за конкретна длъжност умения, както и много други възможности.

Безработните лица, регистрирани в бюрата по труда, ще получат активационен линк към web-приложението Личностен профил и платформата MyCompetence след разговор по телефон с трудовия си посредник и предоставяне на е-поща.