/ Gulliver/Getty Images
Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора стартира безплатни обучения по предприемачество. Целта е да се насърчат хората, които искат да развиват собствен бизнес, като им предостави възможност за усвояване на ключовите умения за започване и развитие на самостоятелен бизнес. 

Над 6,6 млн. лв. получават общини от Старозагорска област за инфраструктурни проекти

Бъдещите предприемачи ще имат възможност да получат индивидуална безплатна конуслтация за своята бизнес идея. Консултацията може да бъде насочена към започването и ранната фаза на бизнеса, ориентиране към подходящи източници на финансиране (включително оперативни програми със средства от ЕС) и други важни теми.

Област Стара Загора е сключила договори за 244 876 627 лв.

Обученията ще се извършват от експерти в различни области, които ще подходят индивидуално към всеки, който желае да реализира своята бизнес идея и се включи в обученията.Предимство в обучението ще бъде давано на младежи до 29 години, които са безработни или неактивни. В обученията могат да се включат и работещи.

Желаещите да участват могат да го направят по emai: management@szeda.eu или на Facebook страницата на АРИР - Стара Загора: https://www.facebook.com/szedaeu/ 

Следващата обучителна група започва на 21 януари, като местата са ограничени до десет. Обучението ще е целодневно и ще продължи до 25 януари.

Обученията са разделени на 9 модула, които да мотивират и дадат ключовите умения, нужни на всеки предприемач:

• Вие като предприемач – мотивация на предприемача, избор на бизнес идея
• Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план
• Елементи на успешния бизнес план
• Форми на търговска дейност – коя е най-подходяща за вашата бизнес идея.
• Персонал, правни отговорности, застраховка
• Финансово планиране на бизнеса
• Капитал и видове източници
• Стартиране на бизнеса
• Социално предприемачество