документи
документи / Sofia Photo Agency, архив
Анкетират бизнеса за потребностите от човешки ресурси. Решение за това бе взето на Областна работна среща по проблемите на професионалното образование.
 
До 15 ноември работодателите могат да попълнят електронната анкета на адрес: www.chambersz.com/index.php?option=com_forme&fid=2, с което ще помогнат Държавния план-прием да съответства в по-голяма степен на потребностите на бизнеса в региона.
 
Представителите на бизнеса ще подкрепят инициативата Дни на отворените врати, в периода от 20-ти до 24-ти ноември, във връзка с обявената Европейска седмица на професионалните умения. Целта е общественото внимание да се насочи към значимостта на професионалното образование и превръщането му в привлекателен избор за младите хора.