55 човека се включиха в проект за детегледачи
55 човека се включиха в проект за детегледачи / DarikNews.bg, архив

55 човека са включени в проекта „Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост", а 58 лица са включени в заетост, информират от Бюрото по труда в Стара Загора.

Проектът се реализира по схема за безвъзмездна финансова помощ „Отново на работа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и отговаря на потребностите на пазара на труда за осигуряване на заетост и на нуждата от грижа за децата от 0 до 3-годишна възраст.

Основна цел на проекта е да осигури обучение и заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции "Бюро по труда", чрез предоставяне на качествена грижа за отглеждане на деца.

Безработните лица, които се наемат като детегледачи, са са регистрирани в ДБТ по местоживеене, покриват изискванията за заемане на длъжността с оглед на физическото и психическото им здравословно състояние и не са осъждани за престъпления от общ характер. Детегледачите трябва да бъдат в трудоспособна възраст.

По проекта се осигурява качествено обучение и професионално израстване на одобрените от родителите безработни лица. Одобрените безработни лица, преминават обучение за полагане на грижи за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст в рамките на 27 часа по специално разработена програма.

Безработните лица се наемат по трудов договор за период не по-малък от три месеца и не по-голям от 36 месеца, с трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата, допълнителни възнаграждения по минимални размери по Кодекса на труда, както и всички видове осигурителни вноски.

До края на месец май по проекта като детегледачи са обучени 3 373 безработни лица, от които 3 361 са включени в заетост.