/ БГНЕС
1466 са приетите заявления-декларации за освобождаване от винетни такси. Данните са към 19 декември, информират от Дирекция „Социално подпомагане” в Стара Загора.

Към момента са одобрени 326, а на четири има отказ, тъй като автомобилът е бил с по-голям обем на двигателя. Според Закона за движение по пътищата той трябва да бъде с обем на двигателя до 2000 куб см и мощност до 117 кв или до 160 конски сили.

Заявления се подават по постоянен адрес и към тях се прилагат копия от необходимите документи. Заявлението може да се подаде от упълномощено лице, като при подаване на документите се прилага копие на пълномощното, на което упълномощеното лице вписва с „вярно с оригинала”.
 
Над 2 млн. винетки за 2018 г. са в разпространителската мрежа

На безплатни винетки право имат хората с 50 и над 50% намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
 
От 1 януари 2018 година новите винетни стикери ще важат от датата на получаване за една календарна година, като служителите на дирекцията ще отбелязват валидността им при получаването. В момента валидността на годишната винетка е до 31 януари независимо от това кога е закупена.