142 книги са издадени в Старозагорско миналата година

книги книжарница
книги книжарница / ThinkStock/Getty Images
Броят на издадените книги, вестници и брошури в област Стара Загора нараства, съобщиха от ТСБ-Югоизток.
 
През 2018 година в област Стара Загора са издадени:
  • 142 книги с годишен тираж 54 хиляди
  • 46 брошури с годишен тираж 20 хиляди
  • 11 регионални вестника с годишен тираж 1 045 хил. и еднократен тираж 20 хиляди
 
В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури нараства с 97, а средният тираж се увеличава от 302 през 2017г. на 392 през 2018 г., или с 29.9%.
 
 

книги и вестници
ТСБ-Югоизток


През 2018 г. в област Стара Загора са издадени 11 регионални вестника с годишен тираж 1 045 хил., като спрямо предходната година издадените вестници се увеличават с 2 (22.2%), а тиражът - с 438 хил. (72.0%).
 
 

книги и вестници
ТСБ-Югоизток


Относителният дял на издаваните вестници в област Стара Загора е 8.7% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж - 6.4% от тиража на всички регионални вестници.