106 жалби за шест месеца при обществения посредник
106 жалби за шест месеца при обществения посредник / netinfo

От 26 февруари до 26 август в приемната на обществения посредник са заведени общо 106 писмени молби, жалби и сигнали. От тях са разгледани 90. Приключили са проверките по 77 от случаите, като общественият посредник е дал своето писмено становище или отговор. В 10 от случаите се изчаква отговор по запитване, отправено до институция, с цел събиране на допълнителна информация. В 6 от случаите се изчаква предоставяне на допълнителни данни от страна на жалбоподателя. По 13 случая работата продължава, информира общественият посредник на Стара Загора Павлина Геренова.

За шест месеца са изслушани и консултирани или пренасочени още около 100 човека, като по случаите не са заведени преписки, тъй като омбудсманът няма правомощия да се намеси.   

Продължават да постъпват жалби, свързани с благоустройството, като състоянието на  инфраструктурата, междублоковите пространства и вида на градинки в междублоковите пространства, пише в отчета си Павлина Геренова.

Значителна част от жалбите и сигналите се отнасят до дейността на ОДЗ и ЦДГ на територията на общината. Според общественият посредник е необходимо да се засили контрола в детските заведения, както и върху дейността на кметовете на населени места и кметските наместници на територията на община Стара Загора.

За първите шест месеца от дейността на обществения посредник са направени 18 писмени предложения и препоръки.

Анализът ще бъде депозиран до кмета на Стара Загора и предсетателя на Общинския съвет.