/ iStock/Getty Images
Софийски градски съд призна за виновна 48-годишната жена за това, че е укрила данъчни задължения в особено големи размери и ѝ наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца, като отложи изпълнението на наказанието за срок от три години, съобщиха от прокуратурата.

Подсъдимата е признала изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласила да не се събират доказателства за тези факти. Поради това наказанието ѝ е определено по правилата на чл. 58а от НК, като наложеното наказание „лишаване от свобода“ е намалено с една трета и срокът му е определен на - една година и шест месеца.

Съдът е приел, че събраните в хода на досъдебното производство доказателства напълно подкрепят направеното от подсъдимата самопризнание.

От тези доказателства се установява по безспорен и категоричен начин, че през периода от 14.01.2013 г. до 13.07.2016 г. в София, като собственик и управител на търговско дружество „Е.“ ЕООД, подсъдимата е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения на обща стойност 809 038.51 лева. От тях 579 658.14 лева представлявали дължим данък върху добавената стойност, а 229 380.37 лева – дължим корпоративен данък.

Подсъдимата като посредствен извършител, чрез фактическите действия на счетоводител, потвърдила неистина в подадените в Териториална дирекция на НАП - София по електронен път 43 бр. справки-декларации, като жената използвала документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – 43 бр. дневници за продажби, в които е посочен приход от продажби в брой в общ размер по-малък от реалния.

Освен това подсъдимата посочила в годишните данъчни декларации на дружеството съответно за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. продажби на обща стойност по-малка от реалната такава и декларирала годишен корпоративен данък в размер по-малък от реално дължимия. По този начин подсъдимата укрила данъчни задължения в особено големи размери.

Присъдата на Софийски градски съд не е окончателна и може да бъде обжалвана и протестирана пред Апелативния съд в София.