Съдиите от Районния съд пак заплашиха с протести
Съдиите от Районния съд пак заплашиха с протести / снимка: sxc.hu

Представители на Висшия съдебен съвет се срещнаха с магистрати от Софийския районен съд, които наскоро обявиха, че са готови да излязат на улицата, ако дългогодишните проблеми на съда не се решат.

Председателят на Районния съд Методи Лалов каза, че очаква догодина най-късно съдът да се премести в сградата на ГУСВ и по този начин да се реши поне сградният проблем. Повечето от съдиите обаче настояха ВСС да намери отговор и на проблема със свръхнатовареността.

Чуха се мнения за командироване на допълнителни съдии, които щели да делят бюра с тези на останалите техни колеги в Районния съд. Други предложиха делата да се гледат по реда на тяхното постъпване или пък да се разглеждат в друг съд.

От Висшия съдебен съвет обещаха, че ще се опитат да назначат нови съдебни помощници, които да облекчат работата на Районния съд, а председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев каза, че вече е съкратил бройки от управлявания от него съд с цел да ги препрати към Районния съд.