/ iStock/Getty Images
Софийски адвокати излизат на мълчалив протест.

Облечени в тоги, пред сградата на Съдебната палата в понеделник, адвокатите ще изразят несъгласие с приетия "Модел 4" за съдебна реформа, информират от САК.

В последния ден на май Висшият съдебен съвет публикува актуализираната концепция за реорганизация на съдебната карта.

Тя предвижда сериозно намаляване на броя на районните съдилища, промяна в подсъдността по множество дела, създаване на съдебни състави "ад хок" и др.

Съветът на САК счита, че предлаганата реформа на съдебната карта, дори след актуализирането на концепцията, в съчетание с липсващото електронно правосъдие, ще лиши голям брой граждани от реален достъп до съд и качествено правораздаване.