Столичният общински съвет ще разгледа предложение за осигуряване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонтни дейности на училища и детски градини през 2023 година.

Общата стойност на необходимите финансови средства за изпълнение на 25 обекта е до 3 141 830 лв. Рехабилитацията на 24 сгради на образователни и детски заведения ще бъдат възложени за изпълнение на районните администрации, а един - обект на 8-мо СУ „Васил Левски“, район "Студентски“ ще бъде възложен за изпълнение на ръководството на училището.

Недостиг на медицински сестри и помощник възпитатели в детските градини в София

На сградата се извършват дейности за внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, за които на училището е осигурено финансиране от Министерство на образованието и науката.

Поради технологичната свързаност на изпълнението на топлоизолационната система е необходимо своевременно да се изпълнят ремонтно възстановителните работи на външните стълби, за което е ще бъдат отпуснати 126 950 лв. от предвидените средства от СОПФ.

„Столичната община има последователна политика за поетапно обновяване на образователната инфраструктура във всички райони на града. Средствата са осигурени от Специализирания общински приватизационен фонд, затова очаквам районните кметове да следят както за правилното разходване на пари, така и за качественото изпълнение на всички ремонтни дейности, защото по този начин подобряваме не само визията, но и сигурността на сградите, в които учат децата на София“, коментира председателят на градския парламент Георги Георгиев и допълни, че очаква подкрепа от всички общински съветници на заседанието в четвъртък. 
БГНЕС