/ Столична община
Столичният инспекторат премахва надписи с агресивно съдържание на футболна тематика от оградата на Първа Английска гимназия, съобщиха от Столична община.

Близо 50 кв.м. надписи и драсканици бяха отстранени от външната страна на оградата на Първа Английска гимназия към ул. „Кракра“.

За почистване на основата на оградата - тип мозайка беше използвана специализирана  система за премахване на графити GHIBLI SKID SILENT. Работата по премахване  на останалите графити по оградата на гимназията- от страната на бул. „Кн. Ал. Дондуков“, ще продължи  и през следващите дни.

От началото на годината след създадена организация от Столичен инспекторат, последователно бяха почистени фасадата на Дом - паметника на военноинвалидите на ул. „Солунска“,  подходите на пешеходния подлез на бул. „Т. Каблешков“ и бул. „България“, спирконавеси  на масов градски транспорт на пл. „Ручей“ и на бул. „ Цар Освободител“ при Княжеска градина, оградата на Посолството на Словашката република и други.