/ iStock/Getty Images
От началото на годината досега на територията на Столична община комисии от експерти са поставили стикер - предписание на 4449 броя моторни превозни средства, които отговарят на критериите за излязло от употреба.

С промяната на Наредбата от 8 януари 2021 г. и приета от Министерски съвет за излезли от употреба моторни превозни средства вече се считат автомобили, които не са минали повече от 3 месеца годишен технически преглед.

Омбудсманът: Eкостикерите не водят до по-чист въздух

Досега най-голям брой стикирани возила има в районите „Младост“, „Надежда“, „Овча купел“ ,“Слатина“, „Триадица“ и други. След поставянето на стикера тече 3-месечен срок за доброволно премахване в частен терен или предаване на площадка за временно съхраняване.

Припомняме, че ако това не се случи доброволно в законоустановение срок, колите се репатрират принудително на специализиран паркинг. От началото на годината след издадени заповеди от районните администрации са преместени принудително 292 броя стари коли.