/ Министерство на отбраната
Министърът на отбраната Драгомир Заков и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов наградиха отличниците и връчиха дипломите на офицерите от випуск „Полковник Борис Дрангов“ 2022 – Първа смяна на Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“(СРОВС).

„Бъдещето на армията, това сте вие – бъдещите висши командири. Днес взимате символично причастие от вашите предшественици, от героите и светините на нацията. Сигурен съм, че вашата кариера ще бъде под знака на патрона на вашия випуск – полковник Борис Дрангов“, каза в приветствието си министърът на отбраната Драгомир Заков. Той поздрави първенеца на випуска подполковник Борис Куманов и подчерта, че всички тринадесет завършващи са с отличен успех. Министърът отбеляза и факта, че стратегическия курс завършват и двама офицери от Република Северна Македония. „Това е ярък пример какво може да бъде практическото сътрудничество между двете държави“, каза министър Заков.

„Днес ние, военнослужещите, имаме особена роля - да бъдем едновременно пазители на националните ценности и идеали, както е било през вековете, но и да показваме, че сме гъвкави и приспособими към новия свят. Надявам се, че вие - завършващите днес, ще бъдете проводник на тази теза на отговорните длъжности, които ще заемете“, обърна се началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов към офицерите, завършващи специализация СРОВС.

Той подчерта, че се намираме в условията на сложна военностратегическа среда и на война в непосредствена близост до нашите граници, както и върху наблюдавания в последните години значителен тласък във военното дело с използването на все по-иновативни въоръжения, техники и технологии. „Именно тук интелектът и вашата компетентност придобиват още по-съществено значение. Изключително важни са те за офицерите, които имат функцията да осъществят стратегическо ръководство на армията в мирно време и при въоръжени конфликти, да управляват ефикасно наличните ресурси, да работят в съюзнически щабове, да командват национални и съюзнически формирования“, категоричен бе адмирал Ефтимов.

От създаването на специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ са обучени 228 офицера от Въоръжените сили на Република България и 30 слушателя от Германия, Гърция, Китай и Северна Македония. „Обучението формира индивидуални способности и компетентности, непосредствено свързани с управленските потребности на системата за национална сигурност, планирането на отбраната, използването на Въоръжените сили“, подчерта в словото си началникът на Военната академия генерал-майор Тодор Дочев.

За първи път връчването на дипломите на завършващите СРОВС на Военната академия се състоя в зала „Тържествена“ на Министерството на отбраната. Не него присъстваха членовете на политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната, висши офицери от Българската армия, постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев, представители на военно-образователни структури.