/ Столична община
Към сградата на 28 средно училище „Алеко Константино“ в София са предвидени 9 класни стаи, интерактивни дъски, обновяване на двора и LED осветление
Изграждат нов триетажен корпус към сградата на 28 средно училище „Алеко Константино“ в София, в който са предвидени - 9 класни стаи, многофункционална зала за събития и административни стаи. По довършването на новия корпус остават само довършителни работи.

Разширението на училището започна по програма на кмета на София Йорданка Фандъкова, която провери работата по училищната сграда заедно със зам.-кмета по строителство инж. Ангел Джоргов и кмета на района Иван Чакъров. Освен тях присъства и директорът на училището - Станимира Стоева, съобщават от Столична община.

"Новият триетажен корпус е изграден на мястото на стара едноетажна сграда с етернитови панели. С проекта за разширение на училището и предстоящото обновяване на съществуващата сграда постигаме пълно модернизиране на 28 СУ", каза кметът Йорданка Фандъкова.

"В момента се изпълняват дейности по фасадно оформление на сградата, както и довършване на интериора. Направен е комплексен проект за изпълнение на интериора и обзавеждането, за което в момента се прави процедура", това съобщиха от училището.

Сградата е решена с просторно атриумно пространство, в което акцент са новите осветителни тела, съчетани с фасадното остъкляване. Осигурени са системи за сигурност, за пожароизвестяване, видеонаблюдение, озвучаване. Поставено е LED осветление.

В класните стаи са предвидени интерактивни дъски, а в актовата зала ще има видео стена. На част от интериорните стени ще бъдат нарисувани графити, свързани тематично с патрона на училището – Алеко Константинов.

Предвидено е обновяване и на двора, където ще има игрища за минифутбол комбинирано с игрище за волейбол, бадминтон, баскетбол, спортна площадка с гимнастически уреди.

Освен това ще се извърши и озеленяване на зелените площи.

Предстои изпълнение на дейностите, предвидени за прилежащото към училището дворно пространство и изграждане на топлопроводно отклонение.

Предвидено е за съществуващата сграда на 28 училище да бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност, обновяване на ел. и ВиК инсталациите, както и изграждане на нова ограда на училищния двор.

Към момента се извършва процедура за избор на изпълнител.

"С приключване на строително-монтажните дейности училището ще премине на едносменен режим на работа", заявиха от училищното ръководство.