/ iStock/Getty Images
Столичният общински съвет разгледа доклад от кмета на София Йорданка Фандъкова за одобряване на кандидат, който да изгради на територията на Столична община спортен комплекс.

Това е първото предложение, което е направено според измененията в Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти от юли миналата година, с които се разшириха възможностите за публично-частно партньорство при изграждане на спортни обекти и съоръжения на територията на столицата, съобщиха от Столичен общински съвет (СОС).

Изграждат паркинг с 310 места в столичния район „Надежда“

На практика се даде възможност да се учредява право на ползване и право на строеж безвъзмездно за срок до 30 години единствено в полза на спортен клуб, спортна федерация и обединен спортен клуб. 

Инициатор на промените бе председателят на СОС Георги Георгиев, като по този начин терени, които са занемарени и неизползваеми ще се превърнат в облагородени и притегателни за софиянци и гостите на града места и ще дадат възможност за развитието на спорта в столицата.

В момента текат процедури за още четири спортни обекта на територията на София. Предложението на Сдружение „Спортен клуб Витоша спорт 2015“, е да изгради спортен комплекс в район „Люлин“, като поеме разходите за експлоатация и поддръжка на обекта за период от 25 години, а след изтичането на този срок да бъде дарен на Столичната община.

Спортните съоръжения ще могат да се ползват безплатно от гражданите в определени часове в рамките на 16:00 часа седмично, съгласно изискванията на конкурса. Проектът бе представен и одобрен от конкурсната комисия, в която участват общински съветници от различни политически групи в СОС.

Окончателното решение бе взето от общинските съветници на заседанието на градския парламент днес.