/ iStock/Getty Images
За последните 10 години 467 животни са намерили нов дом
Столичният общински съвет ще разгледа предложение за безвъзмездно ползване от Фондация "Четири лапи“ на ветеринарномедицинската клиника в район "Банкя" за още 10 години.

През 2012-а, след решение на градския парламент, Столичната община и фондацията сключват договор, който задължава нестопанската организация да съдейства за овладяване на популацията на безстопанствените животни (кучета и котки) и да оборудва, обзаведе и регистрира ветеринарна лечебница.

Фондацията се е задължила да осигури персонал и заплати и да регистрира ветеринарните лекари, работещи в обекта, както и да заплаща за своя сметка телефон, интернет, застраховка на сградата и имуществото в нея и алармена инсталация.

От "Четири лапи“ са поели отговорността да извършват залавяне, обработване, престой и връщане по места на най-малко 1200 безстопанствени животни (кучета и котки) на година.

Разноските за тези дейности, както и организирането на съвместни проекти с частни клиники в гр. София и провежда на обучение и стаж на ветеринарни лекари и студенти, са изцяло за сметка на Фондацията.

Съгласно предоставения от Фондацията отчет, за периода на действие на договора за последните десет години, във ветеринарната клиника са извършени кастрации на 20 346 животни, от които 15 034 котки и 5 312 кучета. На 3 081 животни са извършени само ваксинация и обезпаразитяване. 1 135 животни са получили друг тип лечение, а 467 животни са намерили нов дом.

Чрез проекта за безплатна кастрация на домашни котки в частни клиники в София, за периода са кастрирани общо 11 823 котки.

През 2017-2018 г. Фондацията е извършила преброяване на безстопанствените кучета на територията на Столична община, като официалните данни показват намаляване на популацията с 67,7% спрямо данните от първото преброяване през 2007 г., когато броят на животните е бил 11 124. По време на последното преброяване е установено увеличаване на популацията на безстопанствените котки във всички райони на Столична община, особено в централните части.

През април беше публикувано обявление до всички заинтересовани организации, че могат да кандидатстват за учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху ветеринарна клиника "Банкя“, с цел изпълнение на хуманни мерки за овладяване на популациите на безстопанствените животни (кучета и котки) на територията на общината.

В срок до 30.06.2022 г. желаещите кандидати трябваше да представят в общинската администрация писмена презентация на дейността си, както и писмено разработена концепция за стопанисване и управление на обекта. За срока на обявлението беше получено само едно заявление - от Фондация "Четири лапи“, която има намерение да продължи своята дейност във ветеринарна клиника "Банкя" за още 10 години.

Общинските съветници подкрепиха намерението им в комисии, предстои то да бъде гласувано на заседанието на общинския съвет утре – 06.10.2022 г, се казва още в прессъобщението.
Агенция "Фокус"