/ БГНЕС
387 059,75 лева е стойността на колективния иск на търговци, опериращи по протежението на ул. „Граф Игнатиев”. Днес искът срещу Столична община бе внесен в Софийски градски съд. От исканата сума 364 182,76 лева са за пропуснати ползи, а 22 876,96 са за претърпени вреди, съобщиха от сдружение "Справедливост за всички".

БГНЕС


Търговци от „Графа“ с колективен иск към Столичната община

В мотивите към иска специално е подчертано, че никъде в документацията по провеждане на обществената поръчка за ремонта на ул. „Граф Игнатиев” Столична община не е отчела, че това е район с търговски обекти и не е поискала от кандидатите да се съобразят с този факт. Затварянето на периметъра на ремонта за целия период от време на ремонта (в началото 300 дни, а към настоящия момент повече от година) е направено единствено и само за удобство на фирмите-изпълнители и поставя търговците по улицата в невъзможност да работят.
 
През цялото време на ремонта Столична община дава неверни и подвеждащи търговците данни за времетраенето на ремонта, което изключва възможността на последните да направят смислени бизнеспланове за оцеляване при тези обстоятелства, жалват се още търговците. Без наличие на каквито и да било форсмажорни обстоятелства, Столична община удължи срока на ремонта с още 89 дни, което нанася допълнителни загуби на бизнеса в региона.

БГНЕС

Търговците в района претендират за справедливи обезщетения само за 6-месечен период от време, приемайки останалите шест месеца за обективно необходими за осъществяването на този мащабен ремонт.
 
Демонтираха Водната стена на „Гарибалди“ в София (СНИМКИ/ВИДЕО)

Съдебното дело се води от името на създаденото специално за целта сдружение "Справедливост за всички в България", което е изрично упълномощено от всеки един от участващите в иска да го представлява. Сдружението е изработило и специална методика за отчитане на пропуснатите ползи и причинени щети.

БГНЕС

В иска до този момент са включени 13 търговци поради ограничените възможности на сдружението да поеме по-големи суми за съдебни разходи, но той остава отворен, като в него могат да се присъединяват допълнително търговци в хода на делото, като поемат своя дял от съдебните разноски.
БГНЕС