/ Георги Димитров
От 25 януари до 4 март ще се приемат проектни предложения за финансиране по трите подпрограми "Младите за София - доброволчество, активност, лидерство", "Моят град" и "Споделени пространства, толерантност и подкрепа". Това съобщават от пресцентъра на Столичния общински съвет.

Дейностите трябва да са насочени към млади хора на възраст 15 - 29 години, да се реализират на територията на Столичната община и да се реализират между април и ноември 2021.

Решението за обявяването на сесия по програма "София - град на младите" се очаква да бъде одобрено от Столичния общински съвет на сесията на 14 януари тази година. Общият бюджет е 150 000 лв, по 50 000 лв. на подпрограма, а максимално допустимото финансиране на проект е 7 000 лв. Съфинансиране от страна на кандидатите не е задължително условие, но дава предимство.

По програмата може да кандидатстват районни администрации и малки населени места, местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към столични районни администрации, училища, университети, ученически и студентски съвети, читалища, неправителствени организации и центрове за подкрепа на личностно развитие или младежки дейности.

Програмата не подкрепя дейности, финансирани по друга общинска, държавна или европейска програма. Одобрените проекти ще бъдат ясни през април.
БТА