80 000 пътуват ежедневно до София
80 000 пътуват ежедневно до София / снимка: DarikNews

70-80 000 души ежедневно пристигат от други населени места до работното си място в столицата или за да получат различни специализирани услуги – здравни, образователни, административно-правни, финансови. Това става ясно от данните в проекта на Стратегия за управление на общинската собственост в Столична община.

Според официалната статистика на Главна дирекция „ГРАО”, към 16 юни 2008 година постоянен адрес на територията на Столична община имат 1 347 856 души. От тях 87 410 имат настоящ адрес извън общината. Към същата дата настоящ адрес в Столична община имат 1 393 565 души, от които 133 119 са с постоянен адрес извън общината.

Сред тези близо 1,4 млн. души не са прибавени хората, които живеят в столицата, без да са я посочили като свой постоянен или настоящ адрес.