/ iStock/Getty Images
Столична община обявява 1891 допълнителни свободни места в самостоятелните детски ясли, детски градини и подготвителните групи в училищата, за които родителите имат възможност да подадат кандидатура за своите деца. Това съобщи заместник-кметът на София по образование и култура Мирослав Боршош.

Предлагат алтернативно решение за деца, неприети в детски градини

Допълнителните свободни места са обявени за кандидатстване по общ ред на база на незаетите места, предназначени за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания, на основание § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Всички свободни места са видими в профилите на съответните детски заведения и училища. За децата със специални образователни потребности и хронични заболявания са предвидени и оставени 637 свободни места в детските градини и подготвителните групи към училищата във всички райони на Столична община.

Одобриха финансова помощ за родителите при ново евентуално затваряне на градини и ясли

Класирането ще се на 28 август. Родителите имат възможност да направят своите кандидатури до 18:00 часа на 27 август по електронен път чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата - https://kg.sofia.bg/#/home.

В момента в София се изграждат 12 нови сгради на детски градини. Строителството на 7 от тях трябва да приключи през октомври.