Земеделците трябва да обявят доходите си пред НАП
Земеделците трябва да обявят доходите си пред НАП / netinfo

2960 са земеделците от региона, регистрирани в Областна дирекция ”Земеделие” - Сливен за миналата година, които трябва да декларират доходите си за 2013 година пред приходната агенция до 30 април. Дължимият данък е в размер на 10%, но законът им позволява да намалят облагаемия доход от непреработена продукция с 60 %, за преработена продукция с 40% нормативно признати разходи и с размера на внесените задължителни осигурителни вноски.

Земеделските производители, които се облагат по реда на едноличните търговци, не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2013 година и доказаните разходи.

Регистрираните земеделски производители, които са получили субсидии (финансиране) през 2013 година, също трябва да ги декларират пред приходната агенция и да заплатят дължимия данък до 30 април, напомня говорителят на НАП – Сливен Стефка Каменова. Субсидиите следва да се отразят в годишната данъчна декларация, като се впишат в съответното приложение в зависимост от реда за облагане на доходите.

 

5% отстъпка  от данъка за довнасяне ще получат онези земеделски производители, които  изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис и  внесат дължимия данък до края на април.