Национален форум на Съюза на народните читалища се провежда в Сливен
Национален форум на Съюза на народните читалища се провежда в Сливен / netinfo
Субсидираната численост в читалищата за 2017 година в община „Тунджа“ е завишена с 2 субсидирани бройки. Те са предназначени за Народно читалище „Отец Паисий – 1926“, село Завой – 0,25 за художествено-творческа дейност, Народно читалище „Развитите - 1905“, село  Генерал Тошево – 0,25 за административно-организационна дейност, Народно читалище „Добри Керанов – 1961“, село  Стара река – 0,25 за библиотечно-информационна дейност; Народно читалище „Виделина – 1928“, село Кукорево – 0,25 за художествено-творческа дейност, Народно читалище „Изгрев – 1928“, село Меден кладенец – 0,50 за библиотено-информационна дейност и Народно читалище „Зора – 1928“, село Межда – 0,50 за библиотечно-информационна дейност.

Разпределянето на средствата за читалищата се осъществява съобразно Закона за народните читалища, както и одобрените „Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища“.

В стандарта за една субсидирана бройка, който е в размер на 7 300.00 лв., са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд