/ Община Сливен
На 1 август ще бъдат въведени в експлоатация отсечки, включени в "Синя зона", намиращи се между ул. „Г.С.Раковски“, ул. “Антим 1“ и ул. “Михаил Колони“, а именно - ул. „Ген. Столетов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Добри Чинтулов“ и ул. „Иван Александър“.

Автобусите по линии № 4, 4а и 110 в Сливен ще се движат без кондуктори

Те са включени в Синя зона от нейното създаване, но таксуването започва от 1 август тази година. В тази връзка живущите по постоянен адрес в този район вече могат да подават заявление в Общината за издаване на стикер по образец и да се възползват от преференциалните условия за паркиране, които са следните:

Месечен абонамент за първи автомобил - 10,00 лв.
Месечен абонамент за втори автомобил - 20,00 лв.
Месечен абонамент за трети и всеки следващ автомобил - 30,00 лв.
Годишен абонамент за първи автомобил - 70,00 лв.
Годишен абонамент за втори автомобил - 140,00 лв.
Годишен абонамент за трети и всеки следващ автомобил - 210,00 лв.
Работното време на Синя зона е от 08:30 ч. до 17:30 ч. през работните дни.


Желаещите да се възползват от тези абонаменти трябва да отговарят на следните условия:

1. Жилищният имот да попада в зона за почасово платено паркиране
2. Имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди
3. Лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота
4. Да ползва автомобил по силата на собственост или друго правно основание
5. При условие, че лицето ползва автомобил по силата на правно основание, различно от правно основание „собственост“, да са вписани в свидетелството за регистрация на автомобила в сектор С.3
6. Постоянният адрес на собственика или ползвателя на МПС да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на МПС в сектори С 2.3 или С.3
Заявленията се подават в Общината, за издаване на стикер по образец. Към заявлението се представят следните документи
1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес
2. Свидетелство за регистрация на МПС
3. Документ, удостоверяващ друго правно основание