Започна заседанието на Управителния съвет на НСОРБ в Сливен
Започна заседанието на Управителния съвет на НСОРБ в Сливен / netinfo

Започна изнесеното заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, което се провежда днес и утре в Сливен.

Дневният ред включва преговори по проекта на закона за държавния бюджет за 2010 година и предстоящи действия. Докладчик е Гинка Чавдарова - изп. директор на Националното сдружение. Ще се изкажат и членовете на Управителния съвет. Позиция на НСОРБ  ще се разгледа за предстоящо заседание на Комитетите по наблюдение на Оперативните програми. Трета точка е становище на сдружението по промени в закона на общинската собственост в Закона за управление на отпадъците и в Закона за обществените поръчки. Докладчици  ще бъдат Димитър Николов - член на Управителния съвет и кмет на Бургас, Минчо Казанджиев - кмет на Ловеч и Гинка Чавдарова.

Поредната точка от заседанието е определяне представители на сдружението в съвета по децентрализация и други органи. Пета точка е свикване на заседание Общото събрание на националното сдружение през февруари 2010 година. Ще се разгледа предложение от КТ Подкрепа за рамково споразумение с националното сдружение с общините.

Седма точка е оценка за организацията и провеждането на годишната среща на местните  власти, която се проведе от 8 до 10 октомври в Сандански. Ще бъде представена информация за дейността НСОРБ за периода 10 юли - 15 ноември тази година и предстоящите събития до края на 2009 година.

Ще се разгледат актуални проблеми на общините, като резултати от срещата с ръководството на министерството на здравеопазването и проблемите по прилагането на Закона за управление на етажната собственост.