водомер
водомер / DarikNews.bg, архив
Във връзка с влязлата в сила от 1 октомври 2017 г. нова цена на водата в Сливенска област, „В и К“-Сливен напомня на потребителите на водни услуги с неотчетена от  дълго време вода да направят това в най-кратки срокове.

Става дума за отчитане  показанията на водомерите, които се намират в шахти на имоти и обекти, които не са постоянно обитавани, които са  със сезонен характер на ползване и на които предстои зазимяване, най-вече в балканските села и населените места, където температурите през зимата падат драстично. Отчитането на досега потребената вода ще бъде от полза на абонатите, защото част от нея ще бъде по старите цени.

ВиК-Сливен със съвети за заземяване на водомерите

Ако потребителят или негов представител отсъства при идването на инкасатора и отчитането на водомера му е невъзможно, абонатът трябва да уточни с В и К-оператора удобно и за двете страни време за отчитане на измервателното устройство. В посочените имоти и обекти измервателните уреди се отчитат най-малко два пъти годишно. Срокът на отчитане не трябва да бъде  по-дълъг от една година след последните записани показания.

Продължава поставянето на водомери в село Крушаре

За да бъде в услуга на потребителите, с оглед влизането в сила на новата цена, „В и К“ - Сливен умолява своите абонати да посочат ден и час за отчет на водомери, които не са отчитани повече от шест месеца. Това може да стане с писмо, на e-mail: viksliven@viksliven.com или на тел. 044/66 28 97.