Възстановяват портала на пехотния полк в Ямбол
Възстановяват портала на пехотния полк в Ямбол / Общински пресцентър Ямбол

Емблематичният портал - паметник на 29-ти Ямболски пехотен полк ще бъде възстановен във вида, в който е красял входа на казармите в продължение на десетилетия.

Община Ямбол вече получи одобрение за финансиране на начинанието от  Министерството на отбраната. Порталът - паметник бе включен в списъка на военните паметници за ремонт и възстановяване.

Повод за инициативата е отбелязването на 100 години от Балканската война, в която Ямболския пехотен полк взема дейно участие във най-съдбовните моменти от кампанията.

Порталът - паметник ще бъде възстановен на оригиналното си място - на входа на познатите като „пионерски казарми", където се обособява и предстои да бъде открит Музея на бойната слава.

В момента порталът, заедно с паметните плочи, на които са изписани имената на загиналите, се съхранява при подходящи условия и възстановяването може да се осъществи с незначителни реставрационни дейности.