Важно! Подновете си категорията!
Важно! Подновете си категорията! / Дарик Бургас

Община Сливен уведомява всички, които стопанисват места за настаняване или заведения за хранене или развлечения, категоризирани през 2008 и 2009 година, че задължително трябва да подновят категорията на своите обекти през тази година.

Това се налага заради измененията в Закона за туризма, приети през 2014 година. В случай, че не предприемат такива действия в указания срок, категоризацията ще бъде прекратена, на основание чл.133, алинея 4 от Закона за туризма.

За подновяване на категорията се заплаща такса в размер на 150 лева по сега действащата Тарифа за таксите по Закона за туризма. Тя се дава при първоначалното подаване на документи. Повече информация по вмъпроса прочетете на http://www.sliven.bg/doc/Actual/Targovski_obekti_kategorizacia_2016.pdf